چه زود دیر می‌شود…

متن سید علی صالحی

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم
و به عبورشان می‌خندیم!
چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم
و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را
چه زود دیر می‌شود…
و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید
شاید ما نباشیم !

سید علی صالحی

برای دلم_سید علی صالحی

سید علی صالحی

برای دلم

دلت آرام خواهد گرفت
دست هایت پُر از بوی پیراهن وُ
عطر مَرمَر و بوسه های ماه خواهد شد!
راست و دروغش با خداست
تمام حکایت ِ ما همین بود:
نه غریبی آمد و ُ
نه آشنایی رفت.

سید علی صالحی

با چشم هایت حرف دارم_ سید علی صالحی

با چشم هایت حرف دارم می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغض های نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟! تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود اما دلتنگی آغوشت رهایم نمی کند به راستی عشق بزرگترین آرامش جهان است. - سید علی صالحی

با چشم هایت حرف دارم
می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم
از بهار
از بغض های نبودنت
از نامه های چشمانم
که همیشه بی جواب ماند
باور نمی کنی؟!
تمام این روزها
با لبخندت آفتابی بود
اما
دلتنگی آغوشت
رهایم نمی کند
به راستی
عشق بزرگترین آرامش جهان است.

 سید علی صالحی

آغوشش_سید علی صالحی

سید علی صالحی

از مـعجزاتـش این بود كه
آغوشش
عصر جمـعـه نداشت…

سید علی صالحی

خدا را چه دیده ای_ سید علی صالحی

سید علی صالحی

دیروز را دانسته آمدیم
امروز ندانسته عاشقیم
و فردا را …
ای رند ِ مانده بر دو راهی ِ دریا و دایره
خدا را چه دیده ای!
سید علی صالحی