متن آهنگ گمگشته مجید اخشابی

مجید اخشابی

اون كه مياد اگه بگم يك گل سرخ بهار ميشی
يه قطره خون رو آينه
يه چشمه انتظار ميشي
يه قطره خون رو آينه است
يه چشم سرخ انتظار
يه روز دوباره سبز ميشه
وقتي كه بر گرده بهار
هر كي با آينه روبروست
رو هست و نیست پل می زنه
يه چشم سرخ آتشين
توي چشاش زل مي زنه
توي چشاش زل مي زنه
ميگن فرشته روزشو با گريه افطار مي كنه
فرشته مي دونه كه نور ظلمتو بيدار مي كنه ظلمتو بيدار مي كنه

برق يه تيغ اشک دریغ رعد صداي مرتضي
رستم از اين بند و بلا علي رضا شد به قضا
آي غنچه هاي گل سرخ از نسیم وزون بگین
بوي خدا تو كوچه هاست سحر شده اذون بگين

ما گم شديم بايد بياد اوني كه چشم ما ميشه
نماز حاجت بخونين
حاجتتون روا ميشه

ما گم شديم بايد بياد اوني كه چشم ما ميشه
نماز حاجت بخونين
حاجتتون روا ميشه

نماز حاجت بخونين
حاجتتون روا ميشه