تاوان خاطرات جنون است و بس

گارسیا

باید یاد بگیرم تا وقتی از عشق کسی مطمئن نشده‌ام،
با او خاطره‌ای نسازم.
چرا که تاوان خاطرات جنون است و بس!

 گابریل گارسیا مارکز

فقط مراقب باش_ گابریل گارسیا مارکز

مراقب باش

همیشه هستند افرادی که تو را می آزارند.
با این همه باز به مردم اعتماد کن!
فقط مراقب باش به کسی که یک بار تو را آزرده؛ دیگر اعتماد نکنی!
.
 گابریل گارسیا مارکز

ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ_ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ

ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ

دل نوشته_گابریل گارسیا مارکز

لیوان

تنهایی آدمها بزرگه ..

خیلی بزرگ ..

شایدم به وسعت یک دریاست ،

اما برای پر کردنش

یک لیوان محبت کافیست … !

گابریل گارسیا مارکز

هر فردی می تواند در آن واحد عاشق چند نفر باشد…

گابریل گارسیا مارکز

هر فردی می تواند در آن واحد، عاشق چند نفر باشد، همان غم و اندوه عاشقی را با هر يك از آنها احساس كند
ولی به هيچ يك از آنان خيانت نورزد . …

فلورنتينو در حالی كه روی اسكله قدم می زد و اين افكار را در ذهن می پروراند، دچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه كرد …

انگار قلب من ، بيشتر از يك فاحشه خانه ، اتاق دارد …!

گابریل گارسیا مارکز