پند زندگی _ پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

نگذار زخم‌هایت،
تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.

 پائولو کوئلیو

باور كنيد پاسخ آيينه سنگ نيست …

باور كنيد پاسخ آيينه سنگ نيست

بي‌حرمتي به ساحت خوبان قشنگ نيست
باور كنيد پاسخ آيينه سنگ نيست
سوگند مي‌خورم به مرام پرندگان
در عرف ما سزاي پريدن تفنگ نيست
با برگ گل نوشته به ديوار باغ ما
وقتي بيا كه حوصلة غنچه تنگ نيست
در كارگاه رنگرزانِ ديار ما
رنگي براي پوشش آثار ننگ نيست
از بردگي مقام بلالي گرفته‌اند
در مكتبي كه عزّت انسان به رنگ نيست
دارد بهار مي‌گذرد با شتاب عمر
فكري كنيد فرصت پلكي درنگ نيست
وقتي كه عاشقانه بنوشي پياله را
فرقي ميان طعم شراب و شرنگ نيست
تنها يكي به قلّه تاريخ مي‌رسد
هر مرد پا شكسته كه تيمور لنگ نيست

محمد سلمانی

اندوه را آزاد گذاشت تا دوره اش را بگذراند

متن زیبا

گاهی اوقات بهتر است همه چيز را آن طور كه هست رها كرد،

اندوه را آزاد گذاشت تا دوره اش را بگذراند !

ژوان هريس

ساکت نشستن …

ساکت نشستن ...

پدر پرسید : در مدرسه به شما چی یاد می دهند ؟
جواب دادم : ساکت نشستن …
و این کار آن قدر مشکل است
که برای یاد گرفتن آن سال ها وقت صرف می کنیم !

 یوستین گردر

قانون این دنیا این است …

متن زیبا

قانون این دنیا این است که هیچ کس نمیداند

سایه اش را که به پاهایش چسبیده تا کی می تواند روی این خاک این ور و آن ور بکشد.

زاهاریا استانکو