فرصتی نبود_نیکی‌ فیروزکوهی

تکستدونی

فرصتی نبود
لحظه‌اش که رسید
نه به دست‌هایش فکر می‌‌کردم
نه آخرین نگاهش
نه رفتنش
نه حتی آرزوی ماندنش
تنها به زمینی‌ که باید دهان باز می‌‌کرد
و با قساوتِ تمام می‌‌بلعید
کسی‌ را که نمی‌دانست، پس از این لحظه
با خودش چه باید بکند

نیکی‌ فیروزکوهی

کسي مرا به آفتاب…

فروغ فرخزاد

کسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد کرد
کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردني ست

فروغ فرخزاد

و زمستان هم آمد ….

زمستان

و زمستان هم آمد ….
دور قلبتان شال گردن بپیچید
که در کولاک آدمهای یخ زده
این دیار ، منجمد نشود ….
مواظب سرمای سوزان
ناملایمات این دنیا باشید،
مبادا روحتان سنگ شود…
حواستان به برگهای زیر پایتان باشد، آنها روزی
عروس درختی بودند،
له شان نکنید
خلاصه زمستان زیبا آمده ،
مواظب انسانیتهای به خواب زمستانی رفته باشید…
زمستانتان زیر کرسی عشق،
گرم گرم گرم باد

آرزو

عکس خاص

به جان جوششم جویایه تو باشم
خسی بر موج دریای تو باشم
تمام آرزوهای منی تو
کاش یکی از آرزوهای تو باشم

شفیعی کدکنی

سرود آزادی _ احمد شاملو

عاشقانه

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده‌ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند…
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
… که حضور انسان
آبادی است . . .

احمد شاملو