روزی که می گویند آلزایمر گرفته ایم…

حالا فراموشی بهترین هدیه خداست هر چیز ، هر کس و هر خاطره ای بی تو همان بهتر که بدست فراموشی سپرده شوند

روزی خواهد آمد که دیگر نام کسی را به یاد نخواهیم آورد
روزی که می گویند آلزایمر گرفته ایم
روزی که …
اما هیچ فراموشی نخواهد توانست تو را از یاد من بگیرد
تو ، نامت ، تصویر زیبای خنده هایت ، صدای دلنشین مهربانت
تا همیشه بر قلب من حک شده اند
حالا فراموشی بهترین هدیه خداست
هر چیز ، هر کس و هر خاطره ای بی تو همان بهتر که بدست فراموشی سپرده شوند

 ققنوس شمس

گاهی با دویدن برای رسیدن …

گاهی با دویدن برای رسیدن

گاهی با دویدن
برای رسیدن به کسی،
نفسی برای ماندن
در کنار او نخواهی داشت،
پس با کسی بمان
که نصف راه را به سمتت دویده باشد….

اگه وسط راه پشیمون شدی ..

اگه وسط راه پشیمون شــــدی ..

قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس ؛ فکر کـــن ؛ شـــک کن ؛

دو دل شــو ؛ پشیـــــمون شو اما بعد اینکه پریـــــدی،

اگه وسط راه پشیمون شــــدی …بازی رو باختی

زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد…

زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها....

زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد
و سر انجام ظریفی است که در خاطر ما می ماند.
زندگی،شوق گلی رنگین است روی سرشاخه ی امید،
بر ساقه ی دلتنگ نگاهی که زمان
در باغچه ی بینش ما می کارد.
زندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ما
تابش دوست برای همه وقت
بودنش در همه حال.
زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها….

پیشانی‌ام را می‌بوسی و قسم می‌خوری…

متن زیبا

پیشانی‌ام را می‌بوسی
و قسم می‌خوری
آخرین زنی هستم که دوستش خواهی داشت
می‌گویی این‌بار که برگشتم
برایت کلبه‌ای می‌سازم
بر لب رودخانه‌ای دور
روزها به شکار آهوان کوهی می‌روم
و از درز سنگ‌های سخت
گل‌های نایابی را می‌چینم
که تو دوست داری به موهایت بیاویزی
می‌گویی بخند
تمام می‌شود این جنگ!
باور می‌کنم حرف‌هایت را
همان‌طور که هزار بار دیگر باور کرده بودم
دریغ اما
آخرین عشق همان‌قدر ناممکن است
که آخرین گلوله …