بعضی از چیز ها_ عاشقانه

بعضی از چیز ها

بعضی از چیز ها
تنها از دور ظاهر آرام و زیبا دارند
و انسان
برای نزدیک شدن به آنها نباید پافشاری کند
مثل عشق
سیاست
و مهاجرت…
من بر آسمان خراش ها
پرنده های مهاجر زیادی دیده ام
که چشم هایشان پر از اشک بود!

عشق همان حس قشنگی ست که خدا داد به تو … – عاشقانه

هدیه عشق

عشق …
همان حس قشنگی ست که خدا داد به تـــو
و تو بخشیدی به من
تا من از بودن ِبا تو بی سبب شاد شوم …
کاش
می دانستی من
همچو تک برگ درختی
به تن ِ
عاطفه ی سبز تو متصلــم …
تا مرا سخت مراقب باشی

عشق عینک سبزی است …

عینک سبز کاه یونجه

عشق…
عینک سبزی است…
که انسان با آن…
کاه را یونجه می بیند…

عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود – عکس نوشته

عشق

گذر زمان_عاشقانه ها

زمان

ساعت ها را عقب بردند
ما را جلو.
نیمه های امشب،
دو بار دوست ات خواهم داشت