محبت و دل شکستن

عاشقانه

محبت مانند سکه است که تو قلک دل هر کسی بیندازی
دیگه نمیتونی درش بیاری مگه اینکه دلش را بشکنی….
به همین سادگی ……….