زندگی‌ همین است_نیکی‌ فیروزکوهی

نیکی‌ فیروزکوهی

زندگی‌ همین است
هر خاطره ، غروبی دارد
هر غروبی ، خاطره ای
و ما جایی‌ بینِ امید و انتظار ، چشم می‌کشیم تا روزگارمان بگذرد
گاهی‌ هم فرق نمی کند چگونه
فقط بگذرد ….

نیکی‌ فیروزکوهی