بوسه ای از لب تو قیمت جان است مرا

بوسه ای از لب تو ، قیمت جان است مرا

بوسه ای از لب تو ، قیمت جان است مرا

مسجد چشم تو ، بنیان جهان است مرا

همه ی عمر دهم ، بهر دمی بر تو طواف

مست و مسحور توام ، مهر تو آن است مرا

ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ !

ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ !

ﮔﺎﻫﻰ ﺁﺩﻡ ﻳﻜﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،
ﺍﻣﺎ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ !
ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ …
ﺩﺭ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﻝ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﺩ ؛
ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ …
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،
ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ؛
ﺧﻴﺮﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪﺍﯾﺶ …
ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻟﺒﺎﻧﺶ !
ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﺩﻟﻴﻞ …
ﺷﻮﺧﻰ ﺷﻮﺧﻰ …
ﺟﺪﯼ ،
ﺟﺪﯼ …
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩگی

تاری بزن با ساز دل، آتش بزن بر راز دل

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

تاری بزن با ساز دل، آتش بزن بر راز دل

وانگه همین پیمانه را، لبریز کن با ناز دل

پس مواظب رابطه ها باشید

پس مواظب رابطه ها باشید

چایی که سرد میشه،
روش آب جوش میریزن گرم میشه…
درسته، گرم میشه…
اما کمرنگ میشه….
رابطه های ما با دیگران هم،
همینه…
میشه دوباره زندش کرد،
اما مثل اول ،
نه نمیشه …نه رنگش و نه طعمش….
پس مواظب رابطه ها باشید،
که لازم نشه آب داغ روش بریزین….

سنگین ترین بار دنیاست_ابراهیم تنکجی

ابراهیم تنکجی

سنگین ترین بار دنیاست
وقتی کسی که فکرش پیش تو نباشد
را با اصرار بخواهی
در قلبت حملش کنی …

ابراهیم تنکجی