ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﺁﯾﺪ_عاشقانه

ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﺑﺎﻝ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮﺩﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﯾﻢ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﻗﺪﻡﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺷﻤﺮﺩ ﻣﺮﮒ
ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﯿﺐﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺎﻭﺩ
ﻫﻤﯿﻦ!

گفته های پند امیز_فصل زندگی

گاهی خودت را مثل یک کتاب ورق بزن

انتهای بعضی فکرهایت” نقطه” بگذار که بدانی باید همان جا تمامشان کنی

بین بعضی حرف هایت” کاما” بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی

پس از بعضی رفتارهایت هم “علامت تعجب” و آخر برخی عادت هایت نیز علامت سوال بگذار

تا فرصت ویرایش هست… خودت را هر چند شب یک بار ورق بزن…
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن…اما بعضی را پر رنگ…

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن!

روز خوب به تو شادی میدهد،روز بد به تو تجربه

و بدترین روز به تو درس میدهد…

فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود ،

اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست…

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره…..

ارامش

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره……
حال دلت که خوب باشد
آدمها همه شان دوست داشتنی اند ..
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود
که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت،
که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!
حال دلت که خوب باشد …
می شوی همبازی بچه ها؛
برای عزیزانت همیشه وقت داری
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است؛
و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشه …