شازده کوچولو پرسید:

شازده کوچولو پرسید:

شازده کوچولو پرسید:
غمگین تر از این که بیایی، و کسی از اومدنت خوشحال نشه چیه؟
روباه گفت:
بری، و کسی متوجه رفتنت نشه!

 آنتوان دو سنت اگزوپری / شازده کوچولو