دو راه پیش روی‌مان باقی مانده….

دو راه پیش روی‌مان باقی مانده

دو راه
پیش روی‌مان باقی مانده
دوستم بداری یا
رهایم کنی که بمیرم..
راضی به مرگم که نمی‌شوی
پس لاجرم دوستم بدار تا
با زندگی غریبی نکنم
حمیدرضا هندی