حرمت دل – دل نوشته

دل تنها

دل
حریمی است که حرمت دارد…
لمس دست هر نامحرم ، بر ضریح حرمش نامردی است…
خودت ، یادت و خاطراتت
و آغوشت حرمت دارد
مبادا !!!
حرمتش را از سرتنهایی
با هرکسی قسمت کنی!

دل دهاتی _ حسین پناهی

تکستدونی

ای دل دهاتی
به کشک شور بساز که قند شهر, دروغی بیش نیست…

حسین پناهی

مترسک و کلاغ _ دل تنگی

تکستدونی

متــــــــــرسک دلتنگ کلاغ شد

وقتی که دید تنها همدش

همان کلاغیست که هر روز صبح

روی سرش می نشیند و نوک می زند …

محبت و دل شکستن

عاشقانه

محبت مانند سکه است که تو قلک دل هر کسی بیندازی
دیگه نمیتونی درش بیاری مگه اینکه دلش را بشکنی….
به همین سادگی ……….