با دین یا بدون دین

تنهایی

 

زن را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند…

زن

“زن” را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند و از آن پس،

صبح تا شب و شب تا صبح، برای دست یابی به آنچه در پس پوشش و پرده نهفته، دویده اند…!

سیمون دوبوار

گفته های برتراند راسل

برتراند راسل

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم.
از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌ بود به فلسفه روی آوردم
و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست.”

برتراند راسل

پند زندگانی_ما خلق شده ایم

می دانم که ما خلق شده ایم،

تا به دیگران کمک کنیم

اما نمی دانم که دیگران برای چه خلق شده اند؟!

مارگارت آتوود

دل نوشته_صادق هدایت

صادق هدایت

تنها چیزی که از من دلجوی می کرد
امید نیستی پس از مرگ بود
فکر زندگی دوباره مرا می ترسانید
من هنوز به این دنیابی که در آن زندگی می کردم
انس نگرفته بودم ، دنیای دیگر به چه درد من می خورد؟

بوف کور – صادق هدایت