آدمها لالت می کنند…

آدمها لالت می کنند،

آدمها لالت می کنند،
بعد هی می پرسند
چرا حرف نمی زنی!؟
این خنده دارترین نمایشنامه دنیاست!

 نیل سایمون

بیا منصف باشیم _عاشقانه

بیا منصف باشیم !

بیا منصف باشیم !

معامله ای عاشقانه
تو برایِ همیشه کنارم بمان
و من
تا به ابد به دورِ حضورت می گردم!
تو برایِ همیشه بارانی بپوش
من تا همیشه باران می شوم می بارم
به لحظه هایت
تو بغض کن
من اشک می شوم
تو بخند
من شوق می شوم
تو ببین
من از نگاهت
مست می شوم
بیا منصف باشیم !
تو برایم تب کن
من برایت می میرم

 

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

می‌شود آیا تو با این «من» مداراتر کنی؟

طعم عمرم را به کامِ دل، گواراتر‌ کنی؟

می‌شود وقتی که میخندی به رسم روزگار

نرمش لب‌های نازت را دلاراتر کنی؟!

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا

دلم عشقی هوس کرده نباشد اهل بی مهری
که در دنیای طوفانی برایم ناخدا باشد

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا
نه من دلسرد شوم از او، نه او سر به هوا باشد

دلم عشقی هوس کرده بدون مرز و ممنوعه
که هر وقتی دلم تنگید در آغوشم رها باشد

دلم عشقی هوس کرده کمی سبزه کمی شیطان
که اسم کوچکش شاید برایم آشنا باشد

دلم عشقی هوس کرده شبیه عشق آن کودک
که تنها لذتش بازی، میان بچه ها باشد

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست… اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”