کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند…

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند

اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش آدمها باشد،

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند.

چرا که پای دلت را لگد نمی کنند و قند و چاییت را هدر نمی دهند و به موقع ساکتند و به موقع حرف می زنند
حسین پناهی

انتهای ظلمانی تاریخ…

انتهای ظلمانی تاریخ

نیمی در تاریکی
نیمی در نور ،
دست دراز می كنم و
در انتهای ظلمانی تاریخ
گهواره تموچین را تکان می دهم !
به راستی آیا
نجابت اسب ستودنی است
یا ذکاوت آدمی ؟
حسين پناهي

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!!

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!! سریع بعدش چنتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره!

حسین پناهی حرف قشنگی زد،گفت:

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!!
سریع بعدش چنتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره!
تو دیگه لذتی از بادوم های شیرین نمیبری!
فقط میخوای اون تلخی رو فراموش کنی!
وقتی هم که اون تلخی تموم شد…
دیگه میترسی بادوم بخوری!
که نکنه دوباره تلخ باشه!!!
عشق مثل اون بادوم تلخه!
بعدش با آدمای زیادی آشنا میشی!!!!
ولی فقط برای فراموش کردن اون!
بعدش هم دیگه میترسی عاشق شی!
در اصل آدما فقط یه بار عاشق میشن!
از اون به بعدش یا واسه فراموشیه
یا از اجبارِ تنهایی!!!!

کنار این مردم شاد نمی شوی_حسین پناهی

#تکستدونی Channel : @textdooniir ?

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم
وای به حال این مردم
نه احترام سرشان می شود
نه توجه
کنار این مردم شاد نمی شوی
فقط تنهایی را بیشتر حس می کنی

حسین پناهی

پنجره را باز کن_حسين پناهی

حسين پناهی

پنجره را باز کن
و از اين هوای مطبوع بارانی
لذت ببر
خوشبختانه باران
ارث پدر هيچکس نيست

حسين پناهی