دلنوشته_عاشقانه

کلاغ

این روزها باید مثل کلاغ باشی!!!
باید عادت کنی بدون اینکه کسی دوستت داشته باشه
زندگی کنی…!

کاش یک نفر بود…

ارامش

کاش یک نفر بود

که میگفت به من:

همه ی آنِ من از آن ِتو وقتی که دلت می گیرد..!

روزگار_تنهایی

تنهایی

بخت بلندی داشتیم
آنقدر بلند
که هیچگاه دستمان به آن نرسید.

پدر_ دل تنگی

پدر

می‌بوسم غمِ نگاهِ کودکی را که
از پدر
نه خودَش را دارد
نه روزش را

رهایی

رویا

به حرف های مردم کاری نداشته باش…
به زیباییت ادامه بده
میان خیال های شبانه ام…

کامران رسول زاده