برای خوشبخت بودن …_دلنوشته

برای خوشبخت بودن ...

برای خوشبخت بودن …
نیازی به اتفاق خاصی نیست !
موسیقی باران …
برای دلخوشی کافیست ،
سلامی به پدر …
نگاهی به خواهر کافیست ،

برای خوشبخت بودن …
آغوش یک مادر کافیست ،
سواری روی موج خیال …
نشستن کنار یادگاری ها …
رفتن میان خاطره ها کافیست ،

برای خوشبخت بودن …
یک احساس کوچک خوشبختی کافیست !

اتفاق خوب_ عاشقانه

اتفاق خوب

اتفاق های خـــوب
همیشه
“می افتند”
مثل مهر تو
که به دلم
” افتــــــاده “
میبینی حتی “افتادن” هم
فعل قشنگیست
وقتــــی
پای تـــو وسط باشد…