تاابد من از خدای تو تشکر میکنم…

ولنتاین

خوب من مرسی که هستی در جهان

تاابد من از خدای تو تشکر میکنم

رضیه یوسف زاده

 

عکس نوشته _ روز عشاق

عشق اگرچه حرف ربط نیست ربط می‌دهد مرا به تو شوق را به جان رنج را به روح همچنان که باد خاک را به دشت ابر را به کوه. سیدعلی میرافضلی

روز زیبای عاشقی

عشق اگرچه حرف ربط نیست ربط می‌دهد مرا به تو شوق را به جان رنج را به روح همچنان که باد خاک را به دشت ابر را به کوه. سیدعلی میرافضلی

روز ولنتاین

عشق اگرچه حرف ربط نیست ربط می‌دهد مرا به تو شوق را به جان رنج را به روح همچنان که باد خاک را به دشت ابر را به کوه. سیدعلی میرافضلی

روز عاشقانه

عکس ولنتاین