راز آرامش رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

قدرتی بالاتر از همه وجود داره

راز آرامش ،
رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

یادت نره،
قدرتی بالاتر از همه وجود داره
که حواسش به همه چیز هست
پس بهتر نیس که همه چیز رو به اون بسپاری و آروم باشی…؟

شبتون آروم

مرغِ آمين بيايد و بر آرزوهايت آمين بگويد….

چه چيزى از آرامشِ ناب خوشتر

دعا مى كنم
مرغِ آمين بيايد و بر آرزوهايت آمين بگويد ،
و دلواپسى در خيالت نماند
و آرام باشى …
چه چيزى از آرامشِ ناب خوش تر ؟

از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش….

راحت تر زندگی می کنی

مادرم همیشه می گوید:
از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش!
از عقرب توقع بوسه و بغل نداشته باش …
الاغ کارش جفتک انداختن است…
سگ هم گاهی گاز می گیرد، گاهی دمی تکان می دهد…
گربه هم تکلیفش روشن است…
حالا تو هی بیا دستت را تا مچ بکن توی کوزه ی عسل، بگذار دهن آدم نانجیب…
راست می گوید!
توقعت را از آدم ها کم کنی،
غصه هایت هم کم می شوند
و
راحت تر زندگی می کنی…

فردا کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود…

دیگر هیچگاه چنین روزی را با فرزندتان نخواهید داشت

دیگر هیچگاه
چنین روزی را
با فرزندتان نخواهید داشت …
فردا
کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود !
امروز یک هدیه است
نفس بکشید و توجه کنید ،
آنها را ببویید و نوازش کنید …
به چهره زیبا و پاهای کوچکشان
بنگرید و دقت کنید ،
از دلربایی های کودکانه شان لذت ببرید …
امروز از حضور کودکت لذت ببر …
پیش از آنکه متوجه شوی ،
این دوران زیبا تمام خواهد شد !

برایت آرزوهای ساده می کنم…

با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست

برایت آرزوهای ساده می کنم
آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی
و صبح ها
هنگامی که چایت را می نوشی
آفتاب روی گونه ات بنشیند
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی
آهنگ های خوب گوش کنی
با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی
که هیچ وقت دیر نیست
بودن چیزی که دوست داری باشی…

روزبه معین