آرزویم این است ….

آرزویم این است

آرزویم این است 

آسمانت بی غبار

سهم چشمانت بهار

قلبت از هرغصه دور

بزم عشقت پر سرور

بخت وتقدیرت قشنگ

عمر شیرینت بلند

سال نو مبارک

 

 

اغاز سال نو…

سال در پایان است... نکند مهر تو با تقویم است، من زِ تقویم دلت با خبرم همه ماهش مهر است همه روزش احساس ! زنده باشی ای دوست

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند….

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند.
روز و شب دارد،
روشنی دارد،
تاریکی دارد،
کم دارد،
بیش دارد.
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده،
تمام میشود،
‏بهار می آید. . .

در پرتو الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک …

در پرتو الطاف ایزد منان

در پرتو الطاف ایزد منان
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد . . .

سال در پایان است..

سال در پایان است… نکند مهر تو با تقویم است،
من زِ تقویم دلت با خبرم
همه ماهش مهر است همه روزش احساس !
زنده باشی ای دوست