می خواهم ذره ذره داشته باشمت اما برای همیشه…

میخواهمت

می خواهم ” ذره ذره ” داشته باشمت
اما برای همیشه
همینقدر که سایه ات بر تنهایی ام باشد
کافیست
”خورشید” نمی خواهم
تو را پنهان می خواهم
برای خودم
تنها برای خودم …
برای قلب کوچکم که جایست برای مهربانی بزرگ تو……!!!!

تنها یک لحظه است_ اموزنده

تنها یک لحظه است

 تنها یک لحظه است که اهمیت دارد
و آن اکنون است
چون فقط این لحظه است که بر آن تسلط دارید 

 

بال فرشته_ روزگار

فرشته ای که برای نجاتم به زمين آمده بود، رسالتش را به نگاهی ديگر فروخت! کسی که ميخواست مرا مثل خودش آسمانی کند، حالا با کسی ديگر در اين نزديکيها زندگی ميکند من از او دلگير نيستم؛ زمين است و هوسهايش ...! فقط کمی برايش نگرانم؛ او بالهايش را.. و آسمان را فراموش کرده . - عیسی صمدی

فرشته ای که برای نجاتم به زمين آمده بود،
رسالتش را به نگاهی ديگر فروخت!
کسی که ميخواست مرا مثل خودش آسمانی کند،
حالا با کسی ديگر در اين نزديکيها زندگی ميکند
من از او دلگير نيستم؛ زمين است و هوسهايش …!
فقط کمی برايش نگرانم؛
او بالهايش را.. و آسمان را فراموش کرده .

 عیسی صمدی

روزانه_گوته

روزانه

هر کس باید  روزانه یک اواز بشنود

یک شعر خوب بخواند

و در صورت امکان

چند کلمه حرف منطقی بزند

گوته

 

دروغ تاريخيست…. _ عاشقانه

عشق

وقتي مهربانيت از دور اينقدر نزديك است ،
حس ميكنم جغرافيا يك دروغ تاريخيست…………