دلنوشته_ سهراب سپهری

سهراب سپهری

ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود: نرده را زیبا کن!

 سهراب سپهری

یاد سهراب بخیر آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت…

هوای تو

یاد سهراب بخیر
آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود
حرفی نیست اما
نفسم میگیرد
در هوایی که نفسهای تو نیست ..

دلنوشته_سهراب سپهری

زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها میماند ... - سهراب سپهری

زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها میماند …

 سهراب سپهری

دلنوشته _سهراب سپهری

سهراب سپهری

در دل من چيزي است ،
مثل يك بيشه نور،
مثل خواب دم صبحو چنان بي تابم ،
كه دلم مي خواهدبدوم تا ته دشت ،
بروم تا سر كوه ،
دورها آوايي است ،
كه مرا مي خواند.

” سهراب سپهری “

دل نوشته _سهراب سپهری

انار

من اناري را مي‌كنم دانه

به دل مي‌گويم: خوب بود اين مردم ، دانه‌هاي دلشان پيدا بود ..!

” سهراب سپهری “