می گویند دنیا متعلق به کسانی ست…

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است؛
دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن‌شان خشنودند…
مونیکا ویتی

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد اصل مطلق نیست..

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد اصل مطلق نیست

کفشی که برای پای تو مناسب است، ممکن است پای دیگری را زخم کند.

این ناعادلانه است که تمام دستورالعمل های زندگیمان را خودخواهانه درست بدانیم و آن را برای همگان بخواهیم.

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد، اصل مطلق نیست
جان اشتاین بک

فکر می کنم یک زن عاشق….

یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه

پدرم عقیده داشت که :
یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه مخصوصا اگر توی دلش، عشق هم باشه !
فکر می کنم یک زن عاشق، تقریبا نابود نشدنی باشه.
جان اشتاین بک

برای کسی عزیزی…..

نرم افزار فروشگاهی کیان

هیچ حسی توی این دنیا قشنگ تر از این نیست که بدانی به کسی تعلق داری

و برای کسی عزیزی.

این که آدم بداند یک نفر به او فکر می کند،‌ یک نفر دوستش دارد،‌

انگار وجود آدم را برای خودش هم عزیز و دوست داشتنی می کند…
دالان بهشت / نازی صفوی

گفت خیلی میترسم گفتم چرا ؟

سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد

گفت خیلی میترسم
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم …
این جور خوشحالی ترسناک است…
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد!

خالد حسینی