حرف دل_ دلتنگی

پرنده

تعجب می‌کنم ..
چه‌طور انبوه غمی که در دل پرنده هست،
داخل قفس جا می‌گيرد!

احمد شاملو

هوای بارونی _ دلتنگی

چتر

چَتــــرَم را برمی دارم

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم

هوای دِلـــَم که ابری باشد

به آسمان کاری ندارم هر لحظه احتمال بارش می دهم

هوای دلم که ابری باشد

از پَس قرص ها هم دیگر کاری ساخته نیست

هوای دِلَـــم که ابری باشد

دوباره با خیالت خودم را آرام می کنم …

گاهی یادت می افتم…

چون پنجره ات به سمت باغی باز می شد که نرسیده به خرداد، تمام شد

گاهی یادت می افتم
نه اینکه عاشقت باشم
نه اینکه هوایت، کلافه ام کند
به یادت می افتم
چون پنجره ات
به سمت باغی باز می شد
که نرسیده به خرداد، تمام شد
پنجره ات
دوست داشتنی تر از تو بود
و این
برای ادامه یک عشق
کافی نیست
 نیلوفر لاری پور

همچون تو که بسیار دوری…

همیشه چیزهایی که نداشته ام

همیشه چیزهایی که نداشته ام را
بیشتر دوست داشته ام
همچون تو
که بسیار دوری
که بسیار ندارمت

 پابلو نرودا

دنیای بهتری است…

حرانِ روشن کردنِ سیگارم باشد.

اگر زندگی
با تمام نامِ بزرگ اش
این چیزی بود که من دیدم
من داوطلبانه ، دنیایم را عوض خواهم کرد.
اصلا کسی چه می داند
شاید دنیای زیر آب

دنیای بهتری است…
دنیایی که بزرگترین بُحران اش
بحرانِ روشن کردنِ سیگارم باشد.