کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زمانی می رسد که بیاموزی…

زمانی می رسد که بیاموزی

زمانی می رسد که بیاموزی
نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به حساب نیاوری …

 ادگار آلن پو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir