کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند،
هیچ گاه کفش بندی نمیخریدند.

آلبرت اینشتین
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir