کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


امروز حالم جور عجیبی محشر است

امروز حالم جور عجیبی محشر است

امروز حالم جور عجیبی محشر است
از ادامه عطارد تا تنفس توتیا
هوا، هوای من است
هوا با من است
سید علی صالحی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir