کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


به قهرِ تو مرا تبعید کردند …

به قهرِ تو مرا تبعید کردند

به قهرِ تو مرا تبعید کردند
نوشتم نامه ای دادم به بالا
که تا شاید تورا تمدید کردند

فرید عباسی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir