کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند….

کارل گوستاو یونگ

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند

وجدان هستی را مجبور می کنند تا آن اتفاقات را

تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند

تا آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار

میخواهند آموزش دهند، یاد گیرند

آنچه که نفی میکنی تو را شکست میدهد

آنچه که قبول میکنی تو را تغییر میدهد،،

کارل گوستاو یونگ




منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir