کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


رفتار تو یک انتخاب است…

رفتار تو، یک انتخاب است؛

رفتار تو، یک انتخاب است؛ نه چیزی که تو هستی
ونسا دیفن باخ 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir