کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن….

کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن

کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن نداشته باشد
هیچ کاری در زندگی از او ساخته نیست
 محمدعلی کلی
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir