کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دنیای بهتری است…

حرانِ روشن کردنِ سیگارم باشد.

اگر زندگی
با تمام نامِ بزرگ اش
این چیزی بود که من دیدم
من داوطلبانه ، دنیایم را عوض خواهم کرد.
اصلا کسی چه می داند
شاید دنیای زیر آب

دنیای بهتری است…
دنیایی که بزرگترین بُحران اش
بحرانِ روشن کردنِ سیگارم باشد.

 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir