کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


کسی که لبخندی همیشگی در چهره اش وجود دارد…

گرتاگاربو

کسی که لبخندی همیشگی در چهره اش وجود دارد..
می خواهد یک مشکل تقریبا وحشتناک را پنهان کند.
گرتاگاربو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir