کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


از دوست به یادگار دردی دارم….

از دوست به یادگار دردی دارم

از دوست به یادگار دَردی دارم
کان درد، به صد هزار درمان، ندهم…!

 مولوی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir