کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد...!

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…!

 فاضل نظری
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir