کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


حوصله کن پایان کتاب را با هم خواهیم خواند….

تکستدونی

حوصله کن
پایان کتاب را با هم خواهیم خواند.
حالا بخواب تا فردا صبح
فرصت برای گریستن بر این روزگار بسیار است.
سیدعلی صالحی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir