کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


فردا کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود…

دیگر هیچگاه چنین روزی را با فرزندتان نخواهید داشت

دیگر هیچگاه
چنین روزی را
با فرزندتان نخواهید داشت …
فردا
کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود !
امروز یک هدیه است
نفس بکشید و توجه کنید ،
آنها را ببویید و نوازش کنید …
به چهره زیبا و پاهای کوچکشان
بنگرید و دقت کنید ،
از دلربایی های کودکانه شان لذت ببرید …
امروز از حضور کودکت لذت ببر …
پیش از آنکه متوجه شوی ،
این دوران زیبا تمام خواهد شد !
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir