کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من چشم توام اگر نبینی چه عجب ….

من جان توام ، کسی نبیند جان را

پرسیدم ازو
واسطهٔ هجران را
گفتا سببی هست
بگویم آن را ،
من چشم توام
اگر نبینی چه عجب
من جان توام ،
کسی نبیند جان را …
ابوسعید ابوالخیر 
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir