کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


همه آدم ها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند…

همه آدم ها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند،

همه آدم ها
ظرفیت بزرگ شدن را ندارند،
اگر بزرگشان کنیم
گم می شوند و
دیگر نه شما را می بینند و
نه خودشان را.
بیاییم به اندازه آدم ها
دست نزنیم…

سیمین بهبهانی

 




منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir