کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


کتابی که میخوانی نباید به جای تو فکر کند….

مونتسکیو

کتابی که میخوانی

نباید به جای تو فکر کند

باید تو را به فکر کردن وادار کند.

مونتسکیو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir