کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


از خدمت به خلق پشیمان مشو …

تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند ... پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده ...

از خدمت به خلق پشیمان مشو ..

واگر کسی قدر خوبی تورا ندانست غمگین مشو
چون گنجشک ها هرروز آواز می خوانند وهیچ کس تشکر نمی کند ولی باز هم آوازشان را ادامه می دهند
نگاه مردم به تو متفاوت است ..
یک نفر تورا بد می بیند..
ودیگری تورا خوب ..
ویکی دیگر تورا جذاب ..
وشخصی دیگر تورا هیچ حساب نمی کند ..
تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند …
پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir