کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آرزو می کنــم عشقی ابدی را فقــط با “تـــو” …

تو

آرزو می کنــم عشقی ابدی را فقــط با “تـــو” …

پیرمـــردی را می گویـــم که هنوز لیلی اش را عاشقانه می بوسد،

و در آغوش می کشد !
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir