کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد…

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد، با حس نیرومند زنی !

و اگر دبه در می آورد، از آن است که عشق هم برایش کافی نیست !
او بیش از عشق می طلبد، جان تو را !
 محمود دولت آبادی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir