کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند…

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند

وقتی موضوعی را مطالعه می کنید یا فلسفه ای را بررسی می کنید فقط از خود بپرسید واقعیت در آن چیست

و حقایقی که آن واقعیات تایید می کنند چه هستند.

هرگز به خود اجازه ندهید که توسط آنچه آرزو دارید حقیقت باشد،منحرف شوید؛

یا توسط چیزی که فکر می کنید باور به آن تاثیرات سودمند اجتماعی دارد.

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند.
برتراند راسل
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir