کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من کشف کرده ام که قضیه این نیست…

من کشف کرده ام که قضیه این نیست

من کشف کرده ام که قضیه این نیست که دنیا چی برای تو کنار گذاشته
قضیه این طوری است که تو برای دنیا چی با خودت آورده ای.

 لوسی ماد مونتگومری
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir