کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون…

هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون

هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون… !
هر روز به دنبال یک چالش جدید باش
هر روزبه دنبال یاد گرفتن یه مهارت تازه باش
هر روز بخواه یه کمی بهتر باشی
کمی بهتر از دیروز باشی،
کمی صبور تر،
کمی بخشنده تر،
کمی مهربون تر …
کمی کتابخون تر…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir