کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دل من دیر زمانیست که می پندارد ….

دل من دیر زمانیست که می پندارد

دل من دیر زمانیست که می پندارد :
دوستی نیز گلی است، مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد و ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد.

 فریدون مشیری
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir