کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


یک روز غروب_ عاشقانه

ادم

یک روز غروب
سه نفر در سایه
روی ِ نیمکت پارکی نشسته بودند
یکی کـور
یکی کَـر
یکی لال
کور با چشم ِ کَر می دید
کَر با گوش ِ لال می شنید
و لال با اشاره می فهمید
همدلی آخرین حکایت ِ آدمی ا ست
هر سه با هم
گُلی را بو می کردند
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir